Select the search type
  • Site
  • Web
Search

VIZIJA

Naša je vizija postati odgojno-obrazovna ustanova prepoznatljiva u okruženju kao dinamična organizacija otvorena prema inovacijama i razvijanju suradničkih odnosa između nastavnika, učenika, roditelja i lokalne zajednice.

 

Težimo cjelovitom razvoju učenika, očuvanju nacionalne i europske kulturne, materijalne i prirodne baštine te potrebi usklađivanja lokalnog i nacionalnog s europskim i globalnim razvojem. Učenicima omogućavamo programe koji potiču temeljne vrijednosti: znanje, poduzetnost, identitet, poštovanje, odgovornost, solidarnost, zdravlje i integritet.

 

MISIJA

Naša misija omogućiti je svim učenicima pravo na kvalitetno obrazovanje kako bi razvili svoje potencijale, bili spremni na cjeloživotno obrazovanje, ostvarivali suradnju s drugima u međunarodnom okruženju i aktivno sudjelovalo u multikulturnom životu zajednice.

 

TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Znanje - učeniku omogućava razumijevanje sebe i svega što ga okružuje. Naglasak je na integraciji stečenih znanja, iskustava, vještina i vrijednosti čime se daje temelj za cjeloživotno učenje i primjenu znanja u svakodnevnome životu i radu.

 

Poduzetnost - učeniku daje priliku za iskorištavanje svih svojih potencijala. Učenici uče prepoznati prilike za kreativno, konstruktivno i inovativno stvaranje te pokazuju spremnost za djelovanje i preuzimanje razumnoga rizika.

 

Identitet - učeniku omogućava izgradnju osobnog, rodnog, kulturnog, europskog i nacionalnog identiteta, a temelji se na znanju o sebi i drugima. Učenike se potiče na izražavanje vrijednosti i stavova te uvažavanje vrijednosti i stavova, poštivanje različitosti i dobrobiti drugih. Uče o važnosti poštivanja materinjeg jezika, jezika nacionalnih manjina te materijalne i nematerijalne europske, svjetske te kulturno-povijesne baštine Republike Hrvatske.

 

Poštovanje - učeniku omogućava uvažavanje sebe, ali i uvažavanje osobnosti i prava drugih pojedinaca bez obzira na nacionalnost, vjeru, spol, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu pripadnost. Učenike se potiče na poštivanje i uvažavanje dostojanstva i autonomije mišljenja i pripadnosti svih ljudi, a naročito svojih kolega, nastavnika i ostalih članova neposredne zajednice i društva.

 

Odgovornost - učenika prema sebi, drugima te društvu, prirodi, okolišu i okolini u kojoj žive omogućava mu da pronađe ravnotežu između svoje slobode i odgovornoga ponašanja, odnosno, odgovornosti prema drugima, društvene odgovornosti te odgovornosti prema očuvanju zdravlja, očuvanju prirode, okolišu i odgovornosti u racionalnom trošenju prirodnih resursa.

 

Solidarnost - omogućava učeniku da u svojoj okolini stekne osjetljivost i empatiju za nemoćne, siromašne, obespravljene, međugeneracijsku skrb i sve one koji su drugačiji. Temelji se na razvoju solidarnosti i razumijevanja drugih te na poticanju međusobnog pomaganja i suradnje.

 

Zdravlje - omogućava učeniku razumijevanje zdravlja kao osnove osobne dobrobiti te ishodišta zdrave zajednice i društva, a što uključuje prepoznavanje, razumijevanje i usvajanje zdravih životnih navika, stilova života i odgovornog ponašanja.

 

Integritet - pretpostavlja pouzdanost, iskrenost, autentičnost, etičnost i dosljednost svih osoba uključenih u odgojno-obrazovni sustav. Ravnatelj, nastavnici i stručni suradnici pokazuju svojim primjerom, a učenike, roditelje i ostale članove zajednice potiče se na samostalno mišljenje, odlučivanje i djelovanje u skladu s društvenim normama i etičkim načelima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr