Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Javna nabava

 NaslovVeličinaOtvaranja 
PDFIzjava o nepostojanju sukoba interesa166,34 Kb1111Preuzimanje
PDFProcedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Srednje škole Novska153,37 Kb1201Preuzimanje
PDFPlan nabave za 2022.102,81 Kb0Preuzimanje
PDFPlan nabave za 2021. - 3. rebalans102,17 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2021.36,00 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2021. - 1. rebalans42,00 Kb0Preuzimanje
PDFPlan nabave za 2021. - 2. rebalans96,73 Kb0Preuzimanje
XLSX1. rebalans plana nabave12,29 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće 2015.210,62 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće 2016.210,50 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće 2017.210,23 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće 2018.210,68 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće 2019.209,89 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće 2020.210,25 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće 2021.210,30 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće 2022.210,42 Kb0Preuzimanje
DOCXZahtjev za pristup informacijama23,29 Kb0Preuzimanje
DOCXZahtjev za dopunu ili ispravak informacije23,96 Kb0Preuzimanje
DOCXZahtjev za ponovnu uporabu informacija23,07 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave135,34 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.210,42 Kb0Preuzimanje
PDFProcedura stvaranja ugovornih obveza u školi101,28 Kb0Preuzimanje
DOCXSlužbenik za informiranje13,71 Kb0Preuzimanje
XLSXRegistar ugovora 2022.17,33 Kb0Preuzimanje
PDFPlan nabave 2018.143,72 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave 2017.34,00 Kb0Preuzimanje
XLS1. i 2. rebalans plana nabave 2017.52,00 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2018.34,00 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće ZPPI 2018.212,52 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2019.50,50 Kb0Preuzimanje
PDFEvidencija sklopljenih ugovora 2019.117,53 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.210,57 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2020.35,00 Kb0Preuzimanje
XLS1. rebalans plana nabave 2020.35,50 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.210,30 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2023.42,50 Kb0Preuzimanje
DOCXPoziv na dostavu ponuda, jednostavna nabava, računala15,20 Kb0Preuzimanje
DOCXPoziv na dostavu ponuda, jednostavna nabava, računala (ponudbeni list)16,39 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2023.152,97 Kb0Preuzimanje
PDFOdabir ponuda računala 2023.421,26 Kb0Preuzimanje
PDFPoziv na dostavu ponuda, jednostavna nabava128,09 Kb0Preuzimanje
PDFOdluka o početku postupka jednostavne nabave105,89 Kb0Preuzimanje
DOCXPonudbeni list16,59 Kb0Preuzimanje
DOCPrilog II. - 2023. troškovnik41,50 Kb0Preuzimanje
PDFPlan nabave za 2023. izmjene i dopune65,14 Kb0Preuzimanje
XLSUpitnik za samoprocjenu363,50 Kb0Preuzimanje

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr