Select the search type
  • Site
  • Web
Search
 NaslovVeličinaOtvaranja 
PDFOdluka o etičkom kodeksu 2009.168,70 Kb274Preuzimanje
PDFPoslovnik o radu školskog vijeća 2009. 192,06 Kb380Preuzimanje
PDFPravilnik o radu školske knjižnice 2009.112,44 Kb280Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti od požara 2009.175,56 Kb316Preuzimanje
PDFPravilnik o radu 2015.210,25 Kb64Preuzimanje
PDFŠkolski kurikulum 2017.-2018.1,73 Mb0Preuzimanje
PDFPlan i program rada 2017.-2018.2,08 Mb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2018. 34,00 Kb0Preuzimanje
DOCBilješke uz financijsko izvješće70,00 Kb0Preuzimanje
DOCBilješke uz financijsko izvješće56,50 Kb0Preuzimanje
PDFOdluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka178,10 Kb0Preuzimanje
XLSFinancijsko izvješće 2017.1,27 Mb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2017. godinu 234,00 Kb0Preuzimanje
XLS1. i 2. rebalans plana nabave za 2017.52,00 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o videonadzoru166,95 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti osobnih podataka344,69 Kb0Preuzimanje
PDFŠkolski kurikulum 2018.-2019.2,37 Mb0Preuzimanje
PDFPlan i program SŠ Novska 2018.-.2019.2,02 Mb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2019.33,50 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti od požara 2019.166,53 Kb0Preuzimanje
XLSFinancijski izvještaji 1-12 2018.1,23 Mb0Preuzimanje
DOCBilješke uz FI 1-12 2018.58,00 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće ZPPI za 2018. 212,52 Kb0Preuzimanje
PDFJednostavna nabava163,72 Kb0Preuzimanje
PDFPlan nabave za 2018.143,72 Kb0Preuzimanje
PDFObjava166,34 Kb0Preuzimanje
PDFProtokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima149,24 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o radu 2015.210,25 Kb64Preuzimanje
PDFPravilnik o radu školske knjižnice 2018.103,11 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o načinu zapošljavanja u Srednjoj školi Novska 2019.168,83 Kb0Preuzimanje
PDFStatut 2019.788,72 Kb0Preuzimanje
PDFŠkolski kurikulum SŠ Novska 2019./2020. 2,21 Mb225Preuzimanje
PDFPlan i program SŠ Novska 2019./2020.2,23 Mb299Preuzimanje
PDFPravilnik o načinu i postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Srednje škole Novska159,20 Kb937Preuzimanje
PDFProcedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Srednje škole Novska153,37 Kb137Preuzimanje
PDFEvidencija sklopljenih ugovora 2019.117,53 Kb140Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2019.50,50 Kb120Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu210,57 Kb123Preuzimanje
XLSFinancijski izvještaji 2019. 1,24 Mb113Preuzimanje
DOCBilješke uz financijsko izvješće 2020.31,50 Kb111Preuzimanje
PDFPotvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 599,08 Kb96Preuzimanje
PDFIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika780,07 Kb102Preuzimanje
DOCXProvjera provjere vjerodostojnosti svjedodžbe i diplome28,99 Kb107Preuzimanje

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr