Select the search type
  • Site
  • Web
Search
 NaslovVeličinaOtvaranja 
PDFOdluka o etičkom kodeksu 2009.168,70 Kb496Preuzimanje
PDFPoslovnik o radu školskog vijeća 2009. 192,06 Kb599Preuzimanje
PDFPravilnik o radu školske knjižnice 2009.112,44 Kb514Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti od požara 2009.175,56 Kb546Preuzimanje
PDFPravilnik o radu 2015.210,25 Kb64Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2018. 34,00 Kb0Preuzimanje
DOCBilješke uz financijsko izvješće70,00 Kb0Preuzimanje
DOCBilješke uz financijsko izvješće56,50 Kb0Preuzimanje
PDFOdluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka178,10 Kb0Preuzimanje
XLSFinancijsko izvješće 2017.1,27 Mb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2017. godinu 234,00 Kb0Preuzimanje
XLS1. i 2. rebalans plana nabave za 2017.52,00 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o videonadzoru166,95 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti osobnih podataka344,69 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2019.33,50 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti od požara 2019.166,53 Kb0Preuzimanje
XLSFinancijski izvještaji 1-12 2018.1,23 Mb0Preuzimanje
DOCBilješke uz FI 1-12 2018.58,00 Kb0Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće ZPPI za 2018. 212,52 Kb0Preuzimanje
PDFJednostavna nabava163,72 Kb0Preuzimanje
PDFPlan nabave za 2018.143,72 Kb0Preuzimanje
PDFProtokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima149,24 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o radu 2015.210,25 Kb64Preuzimanje
PDFPravilnik o radu školske knjižnice 2018.103,11 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o načinu zapošljavanja u Srednjoj školi Novska 2019.168,83 Kb0Preuzimanje
PDFStatut 2019.788,72 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o načinu i postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Srednje škole Novska159,20 Kb1219Preuzimanje
PDFProcedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Srednje škole Novska153,37 Kb357Preuzimanje
PDFEvidencija sklopljenih ugovora 2019.117,53 Kb367Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2019.50,50 Kb322Preuzimanje
PDFGodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu210,57 Kb336Preuzimanje
XLSFinancijski izvještaji 2019. 1,24 Mb326Preuzimanje
DOCBilješke uz financijsko izvješće 2019.31,50 Kb310Preuzimanje
PDFPotvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 599,08 Kb298Preuzimanje
PDFIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika780,07 Kb335Preuzimanje
XLSFinancijski izvještaji 2020.1,24 Mb142Preuzimanje
DOCBilješke uz financijski izvještaj 2020.51,50 Kb150Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2020.35,00 Kb0Preuzimanje
XLS1. rebalans plana nabave za 2020.35,50 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2021.36,00 Kb0Preuzimanje
XLSPlan nabave za 2021. 1. rebalans42,00 Kb0Preuzimanje
PDFŠkolski kurikulum 2021./2022.2,97 Mb0Preuzimanje
PDFPlan i program rada SŠ Novska 2021./2022.2,64 Mb0Preuzimanje
PDFPlan nabave za 2021. 2. rebalans96,73 Kb0Preuzimanje
PDFKućni red 2021.138,60 Kb0Preuzimanje

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr