Select the search type
  • Site
  • Web
Search

VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.


Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadataka školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole po pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelovanje Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole. Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi i na inicijativu roditelja, uz podršku ravnatelja i stručne službe.

 

 

 

1. G

Mato Ćosić

1. E

Nenad Pavković

1. S

Dubravko Sladojević

1. A

Anita Pelivanović

1. P

Mile Popović

2. G

Vinko Debeljak

2.E

Ljiljana Tomić

2. S

Mladen Lukić

2. A

Dragica Čidić

2. P

Biljana Prka

3. G

Danijela Jurić

3. E

Dominik Kovačević

3. S

Ljubica Musić

3. A

Suzana Egredžija

3. P

Ljiljana Gavranović

4. G

Radmila Brtan

4. E

Marica Johović

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr